Hvad er en sund andelsboligforening?

Når man er ude og lede efter en bolig i en andelsboligforening, er det vigtigt at være hurtig til at tage beslutninger. Men det betyder også, at man skal have godt styr på, hvad der er et godt og et dårligt køb. For hvad er en sund andelsboligforening egentlig?

Undgå det dårlige køb i travlheden

Boliger i andelsboligforeninger er eftertragtede, særligt i København. Det skyldes et lavt udbud på markedet, mange boligsøgende, og det faktum, at andelsboligen er et billigere alternativ til en ejerlejlighed. Andelsboligforeninger er typisk koncentreret i storbyerne. I København udgør andelsboliger ca. 30% af boligmassen.

Den høje efterspørgsel gør, at boligsøgendes beslutningstagning ikke har lang tid at løbe på. Faktisk er det ikke unormalt, at man som boligsøgende skal tage stilling til, hvorvidt man vil købe eller ej, allerede efter første fremvisning. Det betyder også, at man på forhånd skal være godt sat ind i den enkelte forening og mulige faldgruber, så man ikke ender med et dårligt køb.

Hvad er en sund andelsboligforening?

Du skal sørge for at købe dig ind i en sund andelsboligforening, får du konstant at vide. Men hvad er en sund andelsboligforening overhovedet?

Er man førstegangskøber, så kan betegnelsen ’sund andelsboligforening’ virke fluffy. Man får at vide, at man skal gennemtjekke foreningens vedtægter og økonomi. Men hvis man ikke ved, hvad man skal se efter, hvad så?

For at finde ud af om den andelsboligforening, du har i kikkerten, er en sund andelsboligforening, skal du have øje for gæld og finansiering.

Gældssats

Er foreningens gældssats over 50% af den samlede ejendomsværdi, skal man være opmærksom. Når gældssatsen er høj, betyder det, at der ikke er megen friværdi tilbage i foreningen. Friværdi er forskellen mellem foreningens værdi og gæld.  
Når gældssatsen er under 30%, er det som regel et tegn på en sund andelsboligforening. Men det er ikke altid tilfældet.

Man kan være fristet til at tro, at jo mindre gæld jo bedre. Men der er selvfølgelig undtagelser. En høj gældssats er nemlig heller ikke altid ensbetydende med, at det er en usund andelsboligforening. Det handler om at se på, hvordan andelsboligforeningen finansierer lånet.

Finansiering

Måden hvorpå andelsboligforeningen finansierer lånet har stor betydning for, om det er en sund andelsboligforening. Det er vigtigt at se efter en andelsboligforening, der afdrager på gælden.

Det kan også være relevant at se på, om andelsboligforeningens lån har en fast eller variabel rente. Er renten fast og høj, kan det have stor indflydelse på din privat økonomi. Det samme gør sig gældende ved en variabel rente, der kan risikere at have store udsving.

Der er derfor ikke et endegyldigt svar på, om den ene type rente er bedre end den anden. I stedet kan det være en fordel at lade sig rådføre med en ekspert.

Vedtægter

Læs altid andelsboligforeningens vedtægter inden du skriver under. Dette er en anbefaling, du nok har hørt mange gange. Vedtægterne er det regelsæt, som andelsbolighaverne i foreningen har grundlagt og besluttet. Her beskrives det blandt andet, hvordan det økonomiske ansvar er fordelt.

Såfremt andelsboligforeningen skulle komme ud for problemer, er det vigtigt at være opmærksom på, om man som andelshaver, blot hæfter for eget indskud, eller om alle foreningens andelshavere hæfter solidarisk for foreningens gæld, hvis andelsboligforeningen går konkurs.

Vedligeholdelsesplan

Boligydelsen er for mange er vigtig faktor for køb af bolig. Men det er vigtigt at være opmærksom på, at en lav boligydelse ikke nødvendigvis er godt. Man skal være opmærksom på, hvad boligydelsen går til. Det er som regel drift, skat, administration, vedligeholdelse og afdrag på gæld.

Det er værd at bide mærke i vedligeholdelse. Hvis ikke foreningen vedligeholder ejendommen, kan det komme til at blive dyrt. Tjek derfor hvordan foreningen har prioriteret vedligeholdelse de seneste fem år. Og tjek hvordan de planlægger at vedligeholde den fremover.

Gode råd til forberedelsen

Det kan være klogt at gøre brug af en uvildig rådgiver, der kan hjælpe jer med at vurdere, hvorvidt det er en sund andelsboligforening og et fornuftigt køb. Din bankrådgiver eller en ejendomsmægler er ikke uvildige.

En ekstern venteliste styret af professionelle er et godt tegn. Her kan man være tryg ved, at foreningen ikke er værdisat for højt, og at der ikke kræves penge under bordet. Dét, at der er venteliste, betyder også, at foreningen er eftertragtet. Og i dette tilfælde er der som regel noget om snakken. Derudover giver ventetiden dig god tid til at undersøge, hvorvidt det er en sund andelsboligforening.

Læs også: Er køb af bolig i 2022 en god eller dårlig beslutning?

Administrérer du ventelister i en andelsboligforening?

Står du for håndteringen af en eller flere andelsboligforeningers ventelister, eller kender du en, der gør? Følg linket herunder og læs mere om, hvad vores ventelistesystem til andelsboligforeninger kan tilbyde. Flatr for ejendomme