Danskernes boligsituation: Et tilbagekig på 2021

Der er sket meget i 2021, som har haft indflydelse på danskernes boligsituation. Dette gælder både for andelshavere og boligejere. Året har været præget af vigtige beslutninger i forhold til den nye bolig-lov, særligt for andelsboligforeninger. Og Corona-pandemien har gjort danskerne opmærksomme på deres egen boligsituation og livskvalitet. Hvilket har resulteret i, at salg og efterspørgsel på andels- og ejerboliger er steget markant.

Blackstone-lovens indflydelse på andelsboligforeningerne

I 2020 blev Blackstone-loven vedtaget. En lov der skulle stoppe udenlandske kapitalfonde i at opkøbe private udlejningsejendomme, for efterfølgende at udleje boligerne til ekstremt høje priser.

Denne lov bekymrede mange andelsboligforeninger. Loven har nemlig betydning for foreningernes værdi. Heldigvis blev det muligt for andelsboligforeninger at fastfryse deres valuarvurdering, hvis den var indhentet før den 1. juli 2020.

Andelsboligforeningernes generelforsamling har derfor, i 2021, været præget af diskussioner om, hvorvidt de bør fastfryse deres valuarvurdering eller ej. En beslutning der for mange har været og fortsat er svær. Fastfrysningen kan nemlig kun ske én gang. Vælger andelsboligforeningerne at droppe fastfrysning af den seneste valuarvurdering, bortfalder muligheden for at benytte den.

2021 har derfor for andelsboligforeninger handlet om at beslutte, hvorvidt de ønsker at spille deres kort sikkert eller om de ønsker at satse. Som boligmarkedet ser ud nu, så er der en klar stigning i priserne, som kan være med til at hæve værdien af andelsboligforeningen. Men vælger de at satse, har de ikke mulighed for at beskytte sig mod voldsomme prisfald i fremtiden.

Coronas indflydelse på danskernes syn på deres boligsituation

Der er ingen tvivl om, at Corona-pandemien har påvirket vores alles liv. Det gælder også vores syn på vores egen boligsituation. Det viser en undersøgelse fra Videncentret Bolius og Realdania.

Undersøgelsen peger på, at danskernes livskvalitet generelt har været dalende siden før Corona. Her har boligsituationen markant betydning. Der er en særlig sammenhæng mellem livskvalitet og størrelsen på danskernes bolig. Dem der bor på flere kvadratmeter, oplever højere livskvalitet.

Herudover lader naborelationer også til at have stor indflydelse på danskernes livskvalitet. Dem med gode naborelationer har generelt højere livskvalitet end dem med dårlige naborelationer. Og der er en tendens til, at de dårlige naborelationer findes i hovedstaden. Dog er der en sammenhæng mellem gode gårdmiljøer og gode naborelationer, for dem der bor i etageejendomme.

Også naturen og bylivet spiller en stor rolle for danskernes livskvalitet. Det lader til, at Corona har gjort vores kærlighed til naturen større og vigtigere. Dette gælder særligt for dem, der bor udenfor byen. Mens nærheden til byen har stor betydning for storybyboerne i Danmark.

Altan og have prioriteres

I forlængelse af, at danskerne vægter naturen højere, giver det mening, at flere danskere ønsker sig deres eget udendørsareal. En have er noget de fleste drømmer om. Og boligsalget under Corona-pandemien antyder da også, at både indendørs og udendørs kvadratmeter vægtes højt. Dog er det de færreste byboere, der har muligheden for at få egen have. I stedet har flere fundet ud af, at en altan, særligt om sommeren, er guld værd.

Flere undersøgelser peger på, at lejligheder, der har en altan, bliver solgt væsentligt hurtigere, og til en højere pris, end andre lejligheder. En undersøgelse tilbage fra 2019 fra Boligsiden.dk viser, at 7 ud af 10 vil betale mere for en lejlighed, hvis den har en altan. Dette skyldes, at flere og flere ønsker at blive boende i byen, samtidig med at de kan nyde et privat uderum.

Renoveringsprojekter og bæredygtighed er et hit

Meget tyder også på, at den ekstra tid vi har fået foræret af Corona-pandemien, samt den øgede fokus på vores boligsituation, har gjort danskerne mere tilbøjelige til at renovere deres hjem.

Ifølge undersøgelsen fra Videncentret Bolius og Realdania er der flere i 2021, der har foretaget store byggeprojekter i deres bolig sammenlignet med 2020. Årsagen hertil er blandt andet at forøge livskvaliteten i hjemmet.

Udover vedligeholdelse, så er det særligt energirenovering og bæredygtighed, der fylder. Ifølge Videncentret Bolius og Realdania er 64 procent af danske boligejere interesserede i at lave energiforbedringer i deres bolig. Og det er mere en hver tiende dansker, der i høj grad er interesseret i, hvordan man lever mere bæredygtigt i hjemmet.

Det er særligt de yngre boligejere, der er interesserede i at energiforbedre deres bolig. Og årsagen til at flere boligejere har energirenoveret er, at de ønsker at spare på varmeregningen. Noget der giver god mening i en tid, hvor vi oplever store udsving i priserne på el og naturgas.

Læs hvordan du kan være med til at gøre din boligforening mere bæredygtig her

Brandvarmt boligmarked

Under Corona-pandemien, så vi en markant stigning i salg og efterspørgsel af boliger. Så markant at den overraskede alle. Mange forventede, at boligmarkedet ville stilne af i 2021, efter en overraskende fart i 2020. Men det viste sig at være stik modsat. I 2020 blev der solgt knapt 21.000 lejligheder i Danmark, viser tal fra Boligsiden. Allerede i december 2021 blev denne rekord slået med knapt 22.000 solgte lejligheder i Danmark.

Dog skal vi ikke forvente, at denne tendens forsætter i 2022. Allerede i slutningen af 2021, begyndte boligmarkedet at tabe fart. Signe Poulsen, der er presse- og kommunikationsansvarlig hos Danbolig, fortæller til Boliga.dk:

”Oven på en lang periode med heftig handelsaktivitet og kraftige prisstigninger, er boligmarkedet nu på vej mod en normalisering.”

Pressechef hos Nybolig, Alexander Falck Winther, tilslutter sig samme forventning:

”Vi forventer, at en vis mæthed vil sætte sit præg på boligmarkedet i 2022. Vi ser allerede nu, at salgspriserne er ved at stabilisere sig, og salgstiderne har også fået et lille nøk op, om end de fortsat er på et historisk lavt niveau.” – Fortæller han til Boliga.dk.

Men intet er sikkert. Det har vist sig, at boligmarkedet har været uforudsigelig under pandemien. Den fortsat høje smitte betyder, at mange danskere tilbringer mere tid hjemme, og det giver dem mere tid til at tænke over deres boligsituation.

Du kan læse mere om mæglernes forventninger til boligmarkedet i 2022 her

Administrérer du ventelister i en andelsboligforening?

Står du for håndteringen af en eller flere andelsboligforeningers ventelister, eller kender du en, der gør? Følg linket herunder og læs mere om, hvad vores ventelistesystem til andelsboligforeninger kan tilbyde. Flatr for ejendomme